Glostrup Samvirkende
Idrætsforeninger

CVR-nummer 29 71 34 13


GSI´s formål

GSI har som formål at samle idrætsforeningerne i Glostrup i et samarbejde til gavn for foreningerne og idrætten i sin helhed.

Det er endvidere GSI´s formål at være forbindelsesled mellem de tilsluttede foreninger og Glostrup Kommune i de til enhver tid mellem kommunen og GSI aftalte områder. Heraf følger, at det er GSI´s målsætning af være forhandlings- og høringsparate i alle sammenhænge, der har betydning for idræts- og foreningslivet i Glostrup.

Fra medlemskredsen under GSI er idrætsforeningerne sikret repræsentation i følgende udvalg og råd: Folkeoplysningsudvalget, Brugerbestyrelsen under Glostrup Idrætsanlæg, Vestkommunernes Idrætsklinik og Grønt Råd.

Endvidere er GSI som idrætssamvirke medlem af KAI/IRH, ligesom vi er sikret deltagelse i Danmarks Idræts-Forbunds regionsmøder for idrætsråd i Region Hovedstaden.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i GSI består af samtlige formænd for de tilsluttede foreninger. Møderne ledes af et forretningsudvalg bestående af: formand, næstformand, kasserer og sekretær.